Lý Thuyết Phép Lai Phân Tích Sinh 9

  -  

B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Lý thuyết phép lai phân tích sinh 9

C.kiểm tra ren nằm trên NST thường hoặc bên trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp xuất xắc dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp

Giải thích:

- Lai so sánh là phép lai giữa các cá thể mang tính chất trạng trội với các cá thể mang tính chất trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cá thể mang ý nghĩa trạng trội là thuần chủng hay không.

- Nếu đời bé đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai không thuần chủng

*

Cùng Top lời giải tra cứu hiểu chi tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai đối chiếu là gì?

Phnghiền lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phnghiền lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội có kiểu gen đồng hợp (AA).

Xem thêm: Bỉm Nanu Là Bỉm Gì - Bỉm Nanu Baby Có Tốt Không

+ Nếu kết quả của phxay lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội tất cả kiểu ren dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphnghiền lai trên được gọi là phnghiền lai so sánh.

Thông thường Lúc nói tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gene tương quan tớ các tính trạng đang được quyên tâm như: kiểu gen AA quy định hoa tím, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu ren chứa cặp ren gồm 2 ren tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu ren chứa cặp ren gồm 2 gene tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 do 2 kiểu gene AA cùng Aa cùng biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan lại trội - lặn


-Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật và người.

-Ví dụ: Ở cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả xoàn, có lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, nhiều năm là lặn.

-Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 tất cả tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan trội – lặn:

+ Trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định các tính trạng ước ao muốn và tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội – lặn.

Xem thêm: Tool Tài Xỉu Trên Điện Thoại Sunwinclub, Tool Tài Xỉu Trên Điện Thoại Dangkyyouwin88

+ Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm cho xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất cùng năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai so sánh.

3. Trội không trả toàn:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền vào đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố với mẹ còn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1