LINE OF WORK LÀ GÌ

  -  

My legs felt all wobbly when I stood up và I couldn”t walk in a straight line (= walk without moving to the side while moving forward).Quý Khách đã xem: Line of work là gì

Đang xem: Line of work là gì

Muốn nắn học thêm?

For many television viewers the dividing line between fact và fiction is becoming increasingly blurred. If you want to air your opinions live on the radio, the lines will be open (= you can phone) from eight o”cloông xã.a row of positions used to lớn defkết thúc against enemy attachồng, especially the ones closest to enemy positions: A line is a row of points that continues in both directions và is usually represented by a long thin mark.

A line is also a mark on a sports field which shows where things can or cannot happen, or which measures the field: In football, the lines are the two front rows of opposing players who face one another at the start of a play: a system of making goods in which a worker repeatedly does the same tasks on every tòa tháp và then passes it khổng lồ the next worker: assembly/processing/production line Eight additional production lines were installed in the town”s only factory.march/stand/wait in line If you don”t like standing in line, vì your part to make sure you”re an efficient customer.to start lớn officially agree with a plan or idea or to lớn vì chưng something in the same way as other people, organizations, companies, etc.: These are simply clutching, greedy people who are just manipulating society at large lớn line their pockets.
Bạn đang xem: Line of work là gì

*

*Xem thêm: Nắm Chắc Cấu Trúc More And More Là Gì ? Cấu Trúc Càng Ngày Càng Trong Tiếng Anh

*Xem thêm: Bí Quyết Chơi Tài Xỉu - Chia Sẻ Độc Đáo Nhất Hiện Nay

*

Thêm công năng có lợi của thanglon.com thanglon.com vào trang mạng của bạn áp dụng phầm mềm khung tìm kiếm tìm miễn phí tổn của công ty chúng tôi.

Tìm tìm ứng dụng trường đoản cú điển của chúng tôi ngay lập tức hôm nay cùng chắc hẳn rằng rằng bạn ko bao giờ trôi mất từ 1 lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglon.com English thanglon.com University Press Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications