Letter Of Award Là Gì

  -  
Bạn đang xem: NEW Letter Of Award Là Gì, Nghĩa Của Từ Letter Of Award, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Tại Blog Kiến Thức Du Học, Ngôn Ngữ


Bạn đang xem: Letter of award là gì

Hi quý vị. Hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết về Letter Of Award Là Gì, Nghĩa Của Từ Letter Of Award, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Đa số nguồn đều đc cập nhật thông tin từ những nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment


Xin quý khách đọc nội dung này ở nơi yên tĩnh riêng tư để đạt hiệu quả nhấtTránh xa toàn bộ các thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kếtBookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật hàng tháng


Hoạt động đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;


Đấu thầu là gì?

Lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả về đầu tư. mặt kinh tế.

Đấu thầu tiếng anh là gì?

Đấu thầu tiếng anh là Hoạt động mua sắm


*

Từ vựng tiếng anh liên quan đến đấu thầu

Đấu thầu: Giá thầu, giá thầu = Giá thầu

Chấp nhận hồ sơ dự thầu: Chấp nhận thắng thầu

Hướng dẫn đối với nhà thầu: Hướng dẫn đối với nhà thầu

Điều chỉnh độ lệch

Hình thức đấu thầu: Hình thức đấu thầu

Phạm vi công việc: Nội dung công việc

Thanh toán trước: Thanh toán trước

Năng lực đấu thầu: Năng lực đấu thầu


Dịch vụ sau bán hàng: Dịch vụ sau bán hàng

Đơn vị tiền tệ đặt giá thầu: Đơn vị tiền tệ đặt giá thầu

Advertisement: Quảng cáo

Đánh giá hồ sơ dự thầu: Đánh giá hồ sơ dự thầu

Giá thầu thay thế: Giá thầu thay thế

Đóng thầu: Đóng thầu

Luật áp dụng: Luật áp dụng

Hình thức đấu thầu: Hình thức đấu thầu

Trọng tài: Trọng tài

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Arithmetical error: Lỗi số học

Tenderer: Bidder = Nhà thầu

Bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu

Giảm giá thầu: Chiết khấu giá thầu

Thư mời thầu: Thư mời thầu

Trao hợp đồng: Trao hợp đồng

Mở thầu: Mở thầu

Giá thầu: Giá dự thầu

Gửi thầu: Gửi hồ sơ dự thầu

Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ thầu

Nhà thầu: Nhà thầu

Bảng số lượng: Bảng tiên lượng

Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu


NEW Tìm Hiểu Json Web Token Là Gì, Tìm Hiểu Về Json Web Token (Jwt)


Xem thêm: Ốm Ăn Gì Nhanh Khỏi Ốm? Bị Ốm, Nên Ăn Gì, Tránh Ăn Gì Cho Nhanh Khỏe

Thông báo bắt đầu công việc

Subcontractor: Nhà thầu phụ

Nhà thầu chính: Nhà thầu chính

Báo giá: Bảng giá

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu

Hóa đơn số lượng: Ước tính số lượng

Thư trao giải: Hợp đồng hợp đồng

Subcontract: Hợp đồng phụ

Hợp đồng chính: Hợp đồng chính

Điều kiện chung của hợp đồng: Điều kiện chung của hợp đồng

Hợp đồng trọn gói: Hợp đồng phân bổ

Giá hợp đồng: Giá trị hợp đồng

Đơn giá: Đơn giá

Kiểm tra: Thanh tra, kiểm tra

Ngày hoàn thành: Ngày hoàn thành

Chấp nhận: Chấp nhận

Bàn giao: Bàn giao

Trần đối với mua sắm trực tiếp: Hạn ngạch được giao cho đấu thầu

Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu hạn chế Chỉ định thầu Chào bán cạnh tranh Mua sắm trực tiếp Nhà thầu tự lựa chọn trực tiếp, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt


Nguồn tổng hợp


Letter of award là gì

Categories Tiếng Pháp Post navigation
NEW Cơ Quan Hành Pháp Là Gì ? Hệ Thống Cơ Quan Hành Pháp Của Việt Nam
NEW Cái Tủ Tiếng Anh Là Gì

Leave a Comment Cancel reply

Comment

NameEmailWebsite

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


Search for:

Recent Posts

Recent Comments
Xem thêm: Phụ Thuộc Và Lạm Dụng Thuốc Phiện, Rượu Ngâm Thuốc Phiện: Thần Dược Hay Độc Dược

© 2021 Blog Kiến Thức Du Học, Ngôn Ngữ • Built with GeneratePress