Hd viết tắt của từ gì

  -  
abbreviation for high-definition: used khổng lồ describe a system for showing very clear pictures on a television or computer screen or for producing very clear sound:


Bạn đang xem: Hd viết tắt của từ gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglon.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


abbreviation for high definition: used khổng lồ describe a system for showing very clear pictures on a television or computer screen or for producing very clear sound:
*

the situation of two or more people working together to create or achieve the same thing

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Cây Mần Ri Trị Bệnh Gì? Tác Dụng Gì? Mua Cây Màng Ri Ở Đâu Tốt? ?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglon.com English thanglon.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Gái Đồng Trinh Là Gì, Nghĩa Của Từ Đồng Trinh, Đồng Trinh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語