Amount of money là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Amount of money là gì

*

*Xem thêm: Mới Sinh Nên Ăn Gì Và Kiêng Ăn Gì? 22 Câu Hỏi Thường Gặp Phụ Nữ Vừa Sinh Xong Nên Ăn Gì

amountdanh trường đoản cú lượng, con số a considerable amount một số trong những lượng đáng chú ý a large amount of work/money/furniture một số trong những lượng to công việc/tiền bạc/đồ vật food was provided in varying amounts hoa màu được hỗ trợ cùng với đầy đủ con số khác biệt no amount of encouragement would make hlặng jump cho dù khuyến nghị đến mức như thế nào, nó vẫn không nhảy đầm tổng số hoặc tổng vốn a bill for the full amount hoá solo tính đủ tổng cộng tiền can you really afford this amount? bao gồm thật là anh đáp ứng được nngay sát này xuất xắc không? what"s the amount of this? tổng cộng đặc điểm này là bao nhiêu? thực chất, quý hiếm thực; trung bình đặc biệt quan trọng, ý nghĩa this is the amount of what he promised thực chất lời hứa của hắn là phía trên any amount of something một số trong những lượng lớn của đồ vật gi he can get any amount of help nó hy vọng được trợ giúp không ít tới đâu cũng được nội hễ từ lên đến, lên đến (tiền) the bill amounts lớn 100đ hoá đối kháng lên đến 100đ phổ biến qui là, rút cục là, tức là, chẳng không giống gì là it amounts to lớn the same thing rút cục cũng thế cả this amounts to a refusal cái kia chẳng khác gì là một trong lời không đồng ý what you say amounts to a direct accusation phổ biến quy đầy đủ điều anh nói vẫn là một lời kết tội thẳng (Tech) lượng, con số con số, lượng a. of infomation tk lượng thông tin, lượng tin a. of inspection kt số lượng đánh giá, khối lượng khảo sát
*Xem thêm: Bé Bị Bệnh Chân Tay Miệng Kiêng Gì Và Cần Kiêng Gì Để Mau Khỏi?

/ə"maunt/ danh trường đoản cú số lượng, số nhiều a considerable amount một vài lượng đáng chú ý a large amount of work tương đối nhiều việc tổng cộng what"s the amount of this? toàn bô tính năng này là bao nhiêu? thực tế, giá trị thực; tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực tế lời hứa hẹn của hắn là đây nội động từ bỏ lên đến mức, lên tới (tiền) the bill amounts lớn 100đ hoá đối chọi lên đến 100đ thông thường qui là, sau cùng là, Có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts lớn the same thing chung cục cũng thế cả this amounts khổng lồ a refusal loại đó chẳng không giống gì là một lời phủ nhận not lớn amount lớn much không quan trọng đặc biệt, không đáng kể, không có ý nghĩa sâu sắc gì