To That End Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý khách hàng đang xem: To that kết thúc là gì


Bạn đang xem: To that end là gì

*

*

*Xem thêm: Sẽ Có 5 Loại Bằng Cấp Là Gì, Phân Loại Các Loại Bằng Cấp

*

end /end/ danh từ
giới hạn đầu, đầu mút (dây...); đuôi; đáy (thùng...) đoạn cuối mẩu vượt, mẩu còn lạicandle ends: mẩu nến sự kết thúc sự kết liễu, sự chếtto be near one"s end: không có gì sinh sống được bao thọ nữa, gần kề miệng lỗ kết quả mục đíchkhổng lồ gain one"s ends: đã có được mục tiêu của mìnhat one"s wit"s end (xem) witlớn be at an endto lớn come khổng lồ an and trả thành bị kiệt quệlớn be at the end of one"s tether (xem) tetherover on với cùng 1 đầu cù vào (ai)to go off the deep end (xem) deepin the end sau cuối về sauto lớn keep opne"s end up (xem) keeplớn make an end of chấm dứtto lớn make both ends meet (xem) meetno end vô cùngno end obliged to lớn you: hết sức cảm ơn anhno kết thúc of vô cùng nhiềuno end of trouble: không hề ít điều phiền khô nhiễu xuất xắc diệuhe is no end of a fellow: nó là 1 thằng phụ vương giỏi diệuto lớn end ngay lập tức, liên tụcfor hours on end: vào mấy tiếng liền trực tiếp đứngto place over khổng lồ end đặt nối đàu vào nhaukhổng lồ put an end to ngừng, bãi bỏto turn end for end lộn ngược lại, trlàm việc đầu lại, quay ngược lạiworld without end (xem) world ngoại cồn từ kết thúc, chấm dứt kết liễu, diệt nội hễ từ xong, chnóng dứt đi cho chỗ, mang đến kết quả làto over up kết luận, kết thúcto end with ngừng bằngto lớn end by doing something sau cùng đang làm việc gìkhổng lồ kết thúc in smoke (xem) smokeđầu nắp (của trang bị hộp)acid-coagulation kết thúc pointthời khắc kết thúc đông tụ axitbalance at the over of the yearsố dư cuối nămbeef loin endgiết mổ lưngbeef navel endlàm thịt bụngbest endtảng làm thịt sườn lưng (cừu)boiling end pointthời gian chấm dứt quá trình sôibrisket endthịt ngựcbrisket endthịt ứcbung endnút ít thùngcan end curling machineđồ vật làm cho nắp hộpcan packer"s endnắp hộp sắtcanbottom endđáy hộp sắtchump endtảng giết lưngcooking over pointthời điểm xong nấudelivery endlòng toá tảidelivery endnút toá tảidischarge endcửa tháoelastithành phố of demand end supplyđộ co và giãn của cầu cùng của cungend accounttài khoản quyết toánkết thúc advertising sectionphần PR nghỉ ngơi cuối (sách, tạp chí)over advertising sectionphần quảng cáo sinh hoạt cuối (sách, tập san...)end bunker refrigerated truckxe pháo chnghỉ ngơi đá có két cung cấp. over consumer (end-consumer)người sử dụng cuối cùngend consumer (end-consumer)quý khách trực tiếpend cutgiảm cuốiend cuthợp phần cuốiend fermentationsự lên men kết thúckết thúc flangemxay đầu hộpkết thúc justifies the meanscứu vớt cánh biện minc phương thơm tiệnend justifies the means (the...)cứu cánh biện minch phương tiện đi lại danh từ bỏ o sự hoàn thành, đoạn cuối, đầu mút ít, giới hạn; công dụng, mục đích đụng trường đoản cú o hoàn thành, chấm dứt § adit kết thúc : đáy lò § big over : đầu tkhô hanh truyền § bing over : đống truất phế liệu, phần quá thải § blank buttress kết thúc : nắp (thiết bị) § boiler over : lòng nồi hơi § box both kết thúc : đầu nối kxay (khoan) § dead over : đầu mút, điểm cuối § fag over : chất thải, chất buồn phiền § heavy over : phần đựng nặng nề cuối § light end : phần chứa ngọn gàng § open kết thúc : đầu mút ống không ren § pipe ends : đầu mút của ống § plain kết thúc : đầu mút ít trơn tuột § spigot kết thúc of pipe : đầu chột của ống § stub over : đầu tkhô cứng nối § tail over : đoạn cuối, đoạn đuôi § threaded over : đầu mút gồm ren § kết thúc damage : hư cuối Tông sợ hãi sống đầu nối ống § over echelon : xếp bậc cuối Xếp song song nhưng mà ông xã lên nhau nhỏng ngói trên căn nhà Nếp uốn nắn, đứt gãy với chỗ thông liền trong đá hoàn toàn có thể phía theo bậc § over effector : cỗ chấp hành đầu cuối Dụng gắng dùng bên trên manip của một phương tiện đi lại tinh chỉnh trường đoản cú xa để làm vấn đề trong khối hệ thống phân phối bên dưới hải dương tại đoạn cuối cần sử dụng khoá đẩy để tại vị với kéo trang bị nhỏng mua van § end for over : đầu nhằm ráp nối § end of curve : cuối mặt đường cong Độ sâu giếng khoan lệch tại điểm mà lại đoạn cong xong xuôi § end off : hoàn thành, ngừng § kết thúc user : người tiêu dùng đầu cuối Người download với sử dụng ở đầu cuối khí thoải mái và tự nhiên từ ống dẫn Người áp dụng sau cùng thường là một trong đơn vị công nghiệp hoặc một nhà máy sản xuất năng lượng § end-on : khối hệ thống cánh Cách xếp sắp vào thăm dò địa chấn với điểm nổ tại 1 phía của đời máy hỗ trợ thêm nhiệt độ § end-point : điểm cuối Thời điểm cố định trong quy trình phản bội ứng Trong quá trình chuẩn chỉnh độ thì đó là vấn đề nhưng hóa học chỉ thị hoá học đổi màu § end-to-kết thúc : đầu này tới đầu cơ Một vẻ bên ngoài mô hình ngập nước trong vỉa chứa trong số ấy giếng được bơm nước gồm vị trí sống đầu này của mỏ và dịch rời dần về đầu kia. Chiều nhiều năm của van đo từ trên đầu này mang lại đầu kia của van

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): over, ending, end, unending, endless, endlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): kết thúc, ending, kết thúc, unending, endless, endlessly
Xem thêm: " Help Yourself Nghĩa Là Gì, “Help Yourself ” Được Hiểu Theo Nghĩa Nào

*

end

Từ điển Collocation

over noun

1 furthest part of sth

ADJ. bottom, lower | top, upper | baông xã, rear, tail (figurative) I just caught the tail over of the movie. | front | extreme, very | far, opposite, other That"s his wife sitting at the far kết thúc of the table. | round, square, etc. | pointed, sharp | cheap housebuyers at the cheap over of the market | dear, expensive sầu | dead We tried cutting through a back road but it was a dead over. (figurative) a dead-kết thúc job | deep, shallow (of a swimming pool) (figurative) The company believes in throwing new employees in at the deep over with at the kết thúc of the movie. | by the ~ He wants the reports by the kết thúc of the month. | in the ~ In the end, they decided khổng lồ spkết thúc the holiday at home. | khổng lồ the ~ He won"t win, but he"ll keep fighting to lớn the kết thúc. | towards the ~ I was getting bored towards the over of the talk. | till/until the ~ I"m staying until the kết thúc of this week. | up to the ~ It stayed hot right up to lớn the over of September. | ~ khổng lồ What the business community wants is an end to lớn the recession.

PHRASES the end of an era Her death marks the over of an era. | the end of the line/road (figurative) The loss of this no training. | không tính phí, knotted, loose Take the free over of the rope & pass it through the hole.contract could signal the kết thúc of

(figurative) The author tied up all the loose ends of the story in the final chapter. | west, western, etc. the southern kết thúc of the lake

VERB + END come lớn, get lớn, reach Continue until you reach the kết thúc of the road. | change The teams changed ends at half time.

PREP. at the ~ Turn inkhổng lồ Hope Street and our house is right at the over. | on ~ Stvà it on end (= upright).

PHRASES over of the spectrum The two parties represent opposite ends of the political spectrum. | (from) end lớn kết thúc We walked along the whole promenade, from kết thúc khổng lồ end. They arranged the tables over to lớn end.

2 last part of sth

ADJ. abrupt, sudden | dramatic | early The injury brought her career to lớn an early end. | fitting The award was a fitting kết thúc to lớn a distinguished career.

VERB + END come to, get khổng lồ, reach The meeting finally came to lớn an kết thúc at six. I"ll never get khổng lồ the over of this book! | approach, draw khổng lồ, near As the evening was drawing to an over, the firework display took place. | bring (sth to), put Talks were in progress lớn bring an over khổng lồ the fighting. | gọi for điện thoại tư vấn for an over to the violence

END + VERB be in sight There"s no end in sight khổng lồ the present crisis.

END + NOUN product, result The film"s backers were delighted with the end hàng hóa.

PREP.. at an ~ The proceedings are expected lớn be at an end by 6 p.m. | at the ~ They get married the line for the shipyard. | from beginning khổng lồ kết thúc His story was one big lie from beginning khổng lồ kết thúc. | to/until the bitter kết thúc We will fight this court case khổng lồ the bitter end.

3 aim/purpose

ADJ. beneficial, desirable, worthwhile, worthy | destructive sầu | practical, pragmatic | common Despite our differences, we were working to lớn a comtháng over. | selfish | commercial, economic, educational, ideological, political, social, utilitarian

VERB + END achieve, further, pursue She was prepared to lie in order to lớn achieve sầu her ends. | work khổng lồ

PREPhường. to … ends The money might have sầu been used khổng lồ more beneficial ends. | to this ~ She wished khổng lồ have sầu a house built, và to lớn this kết thúc she engaged a local architect.

PHRASES an end in itself For her, travelling had become an kết thúc in itself rather than a means of seeing new places. | a means to lớn an kết thúc I don"t enjoy studying computing?it"s just a means to an over. | the end justifies the means He defended a morality in which the end justifies the means. | to/for your own ends She is exploiting the current situation for her own ends. | with this kết thúc in view (= in order khổng lồ achieve this)

4 death

ADJ. sad, tragic | bad, sticky khổng lồ come to lớn a sticky (= unpleasant, but deserved) over | untimely

VERB + END come to, meet (literary) He met his end at the Battle of Waterloo.

END + VERB come The over came when he collapsed after playing golf.

Từ điển WordNet

n.

either extremity of something that has length

the over of the pier

she knotted the over of the thread

they rode to the end of the line

a final part or section

we have given it at the over of the section since it involves the calculus

Start at the beginning và go on until you come to the end

the surface at either extremity of a three-dimensional object

one kết thúc of the box was marked `This side up"

(football) the person who plays at one over of the line of scrimmage

the end managed to hold onkhổng lồ the pass

one of two places from which people are communicating khổng lồ each other

the phone rang at the other end

both ends wrote at the same time

a boundary marking the extremities of something

the kết thúc of town

the part you are expected lớn play

he held up his end

a position on the line of scrimmage

no one wanted khổng lồ play end

v.

put an over to

The terrible news ended our hopes that he had survived