Taking Over Certificate Là Gì

  -  

Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì? thanglon.coms.com để giúp đỡ các bạn làm rõ hơn về nghiệm thu nha.

*

Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì?

kiểm tra & take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa tương quan cùng với nghiệm thu

appraisal, consider và decide

VD: That lớn me, the exam was more lượt thích a chạy thử for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối cùng với tôi nhưng nói phía trên tuồng như không phải là thi CĐ Cao Thắng mà lại là nghiệm thu kết quả đó đào tạo và giảng dạy của ngôi trường cao đẳng với tôi.)

VD : I thought I had to go on a mission lớn appraisal (Tôi suy nghĩ tôi bắt buộc làm nhiệm vụ để nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : phiên bản báo cáo nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên bản nghiệm thuacceptance report : biên phiên bản nghiệm thu (Biên bản sát hoạch tiếng anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance test : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện nay trườngsite acceptance test : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự chuyển giao và nghiệm thucompletion and acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance test : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu lần cuối / sự phân tích nghiệm thuacceptance test :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing test : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance thử nghiệm : xem sét thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance Test Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy ghi nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu Khu Vực hoặc bộ phận công trình xây dựng sử dụng trước lúc nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :sử dụng trước khi nghiệm thu

Hy vọng với bài viết sẽ giúp đỡ chúng ta gồm thêm vốn tự vựng giờ anh đến học hành cũng giống như công việc nhé.