Tài Khoản 142 Là Gì

  -  
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phương pháp hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn- Tài khoản 142

Chú ý: Theo Thông tư 133 và 200 thì đã xóa bỏ TK 142, như vậy từ năm 2017 (theo thông tư 133) sẽ ko còn TK 142 nữa mà sẽ hạch toán qua TK 242. Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:

Hạch toán chi phí trả trước 242

1. Tài khoản 142: dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Bạn đang xem: Tài khoản 142 là gì

2. Kết cấu TK 142: Thuộc nhóm tài sản:

*

Có số dư đầu kỳ bên nợ; số phát tăng bên nợ, phát sinh giảm bên có; số dư cuối kỳ bên nợ.

Bên nợ

Bên có

- Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh.

- Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Xem thêm: Dung Dịch K2 Cro4 Có Màu Gì, Top 20 K2Cro4 Có Màu Gì Mới Nhất 2021

3. Một số nghiệp vụ thường gặp trong doanh nghiệp:

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Tính thuế theo phương pháp trực tiếp

1. Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước ngắn hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường thì được phân bổ dần:

Nợ TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn.

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111,112,152,331,…: Tổng số chiphí phải trả.

Nợ TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Vecto Chỉ Phương Là Gì, Vecto Chỉ Phương Của Đường Thẳng Là Gì

Có 111,112,152,331,…: Chi phí trả trước ngắn hạn.

2. Thuê TSCĐ là thuê hoạt động (văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng,…), khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toán trong 1 năm tài chính:

Nợ TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,...:Tổng số tiền trả trước

Nợ TK 142

Có TK 111,112,... /Tổng số tiền trả trước

3. Định kỳ tiến hành tính phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi: