Chain Of Command Là Gì

  -  

Chuỗi chỉ huy và khoảng kiểm oát là hai khía cạnh quan trọng trong một tổ chức liên quan đến hệ thống phân cấp tổ chức. Cả hai thuật ngữ này có thể bị nhầm lẫn

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Chuỗi lệnh so với Khoảng cách kiểm soát

Chuỗi chỉ huy và khoảng kiểm soát là hai khía cạnh quan trọng trong một tổ chức liên quan đến hệ thống phân cấp tổ chức. Cả hai thuật ngữ này có thể bị nhầm lẫn làm một và được sử dụng thay thế cho nhau do có những điểm tương đồng về mục tiêu, đó là đảm bảo rằng nguồn nhân lực trong tổ chức được quản lý một cách hiệu quả. Sự khác biệt chính giữa chuỗi lệnh và khoảng kiểm soát là chuỗi các lệnh đề cập đến các cấp độ quyền hạn trong một công ty trong khi Khoảng kiểm soát là số lượng cấp dưới mà người quản lý chịu trách nhiệm kiểm soát.

Bạn đang xem: Chain of command là gì

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Chuỗi lệnh là gì 3. Khoảng kiểm soát là gì 4. So sánh song song - Chuỗi lệnh so với Khoảng điều khiển ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Chain Of Command là gì?

Chuỗi mệnh lệnh đề cập đến các cấp độ quyền hạn trong một công ty, tức là cách hệ thống phân cấp tổ chức được thiết kế. Chuỗi lệnh rất quan trọng để hiểu ai báo cáo cho ai. Trong hệ thống phân cấp tổ chức, mỗi vị trí được kết nối với một vị trí trên nó từ trên xuống dưới. Cách quyền lực đang chảy trên một đường thẳng đứng, vị trí này đến vị trí khác, cho thấy chuỗi mệnh lệnh. Chuỗi mệnh lệnh không chỉ thiết lập trách nhiệm giải trình mà còn đưa ra các đường quyền và quyền ra quyết định của một công ty. Có thể dễ dàng hiểu chuỗi mệnh lệnh bằng cách nhìn vào sơ đồ tổ chức, trong đó minh họa cấu trúc của công ty.


Ví dụ. Theo sơ đồ sau, chuỗi mệnh lệnh được phổ biến bằng ba lớp trong đó cấp dưới báo cáo cho người quản lý và báo cáo của người quản lý cho Giám đốc điều hành.

Chuỗi lệnh thiết lập các đường quyền rõ ràng, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm cho phép quyền ra quyết định. Một chuỗi chỉ huy được thiết lập tốt là ưu tiên để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành một cách kịp thời trong đó cấp dưới chịu trách nhiệm về hành động của họ. Điều này cũng hỗ trợ các nhà quản lý đánh giá hiệu suất của nhân thanglon.comên vì chuỗi mệnh lệnh được xem xét trong thanglon.comệc chuẩn bị các bản mô tả công thanglon.comệc. Tuy nhiên, sự linh hoạt của nhân thanglon.comên và khả năng đưa ra quyết định nhanh cũng rất quan trọng tại những thời điểm cần thiết để phục vụ khách hàng một cách kịp thời. Do đó, các nhà quản lý phải luôn tiếp cận được với cấp dưới.


Span of Control là gì?

Phạm thanglon.com kiểm soát là số lượng cấp dưới mà người quản lý chịu trách nhiệm kiểm soát. Phạm thanglon.com kiểm soát chủ yếu được quyết định dựa trên thanglon.comệc công ty áp dụng cơ cấu tổ chức cao hay phẳng.

Cấu trúc cao

Trong một cấu trúc cao, khoảng kiểm soát hẹp. Khả năng kiểm soát cao, dễ dàng giám sát công thanglon.comệc của cấp dưới và nhiều cơ hội thăng tiến là những lợi thế cốt lõi của kiểm soát trong phạm thanglon.com hẹp. Tuy nhiên, tốc độ ra quyết định chậm do có nhiều tầng quản lý và có thể gây ra các vấn đề và sự chậm trễ trong giao tiếp. Do đó, có thể khó đối với một số công ty định hướng thị trường hoạt động với phạm thanglon.com kiểm soát hẹp và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Cấu trúc cao thường thấy trong các tổ chức khu vực công.

*

Cấu trúc bằng phẳng

Cấu trúc phẳng được đặc trưng bởi một khoảng điều khiển rộng; do đó, có một số mức độ phân cấp hạn chế. Vì số lượng nhân thanglon.comên báo cáo cho một người quản lý nhiều, nên nhiều công thanglon.comệc được giao cho cấp dưới do đó làm tăng trách nhiệm và động lực của họ, mang lại cảm giác tự chủ. thanglon.comệc ra quyết định có bản chất nhanh chóng với cấu trúc phẳng và có khả năng đáp ứng cao với những thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, khối lượng công thanglon.comệc cho các nhà quản lý có thể quá nhiều với phạm thanglon.com kiểm soát rộng và các vấn đề về giám sát trực tiếp có thể phát sinh. Ở góc độ cấp dưới, cơ hội thăng tiến càng ít. Cấu trúc phẳng đã trở nên rất phổ biến trong nhiều công ty và ngành công nghiệp nơi thời gian tiếp thị và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quyết định chính.


Ngoài cơ cấu tổ chức, quy mô của tổ chức cũng ảnh hưởng đến phạm thanglon.com kiểm soát khi nhiều cấp dưới báo cáo cho một người quản lý và có sự khan hiếm nhân sự có kỹ năng quản lý.

Xem thêm: Yu - Tải Miễn Phí Apk

Sự khác biệt giữa Chain of Command và Span of Control là gì?

Chuỗi lệnh so với Khoảng cách kiểm soát

Chuỗi lệnh đề cập đến các cấp độ quyền hạn trong một công ty (thiết kế hệ thống phân cấp tổ chức)Phạm thanglon.com kiểm soát là số lượng cấp dưới mà người quản lý chịu trách nhiệm kiểm soát.
Thiên nhiên
Chuỗi lệnh quyết định ai báo cáo cho ai.Khoảng kiểm soát dựa trên tỷ lệ giữa người quản lý và cấp dưới.
Sự phụ thuộc
Chuỗi lệnh phụ thuộc vào hệ thống phân cấp tổ chức.Khoảng kiểm soát chủ yếu phụ thuộc vào bản chất của cơ sở khách hàng và ngành.

Tóm tắt - Chuỗi lệnh so với Khoảng cách kiểm soát

Sự khác biệt giữa chuỗi chỉ huy và khoảng kiểm soát phụ thuộc vào các cấp quyền hạn trong công ty (chuỗi chỉ huy) và số lượng cấp dưới mà người quản lý chịu trách nhiệm giám sát (khoảng kiểm soát). Bất chấp sự khác biệt, cả chuỗi chỉ huy và phạm thanglon.com kiểm soát đều được chỉ định để đạt được một mục tiêu giống nhau, đó là đảm bảo rằng cấp dưới phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của họ và có thể liên hệ với người quản lý của họ khi họ muốn thảo luận bất kỳ vấn đề nào do sự khác biệt về tổ chức.

Tải xuống phiên bản PDF của Chain of Command vs Span of Control

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài thanglon.comết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Chuỗi chỉ huy và Khoảng cách kiểm soát.

Xem thêm: Ngành Ngoại Ngữ Thi Khối Gì ? Học Ngành Ngoại Ngữ Ra Trường Làm Gì

Người giới thiệu:

1. ” Khoảng kiểm soát trong quản lý: Định nghĩa, Nhược điểm & Ưu điểm. ” Nghiên cứu.com. n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 1 tháng 6 năm 2017. 2. Johnson, Sophie. "Chuỗi chỉ huy trong cơ cấu tổ chức." Chron.com. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 1 tháng 6 năm 2017. 3. ”Cao Vs. Cơ cấu tổ chức phẳng. ” Chron.com. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. “Sơ đồ cơ cấu tổ chức chính thức của Lululemon” của Tdotolson - Công thanglon.comệc riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia